„Budowa obiektu inżynierskiego - wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ramach rozbudowy drogi powiatowej 1514C  Mąkowarsko - Sokole Kuźnica - Koronowa w Mąkowarsku” - to kolejne zadanie, które powierzono naszej firmie. Do wykonania w zakresie naszej branży pozostają kolizje teletechniczne oraz budowa kanału technologicznego.