W zakresie budowy nasza firma realizuje kanał technologiczny w pełnym zakresie. Budowa studni teletechnicznych SKR-2 i SK-2 połączonych ze sobą kanalizacją teletechniczną 4-otworową z rur RHDPE 110/6,3.