W ramach rewitalizacji zajmujemy się przebudową infrastruktury telekomunikacyjnej oraz budujemy nowy rurociąg dla potrzeb monitoringu miejskiego. Prace trwają.